Z jakich względów konieczne jest posiadanie noży bijakowych?