Cisza to jednak złoto, nie zmieni tego nawet śpiew kanarka.