Opłacalność ekonomiczna procesu konsolidacji przesyłek